155
دوشنبه، ۱۳ دی ۱۳۹۵
12

خبر

گروه هنر و تجربه به‌عنوان مؤسسه خصوصی ثبت شد

استقلال حقوقی از دولت وابستگی بودجه‌ای به دولت

خصوصی شدن گروه هنر و تجربه مساله‌ای بود که طی روزهای اخیر در یکی از رسانه‌ها منتشر شد. به همین دلیل برای بررسی این اتفاق سراغ آقای ایرج تقی‌پور، یکی از اعضای شورای سیاست‌گذاری گروه هنر و تجربه رفته‌ایم.

شماره‌های پیشین