155
دوشنبه، ۱۳ دی ۱۳۹۵
10
وابستگی مالی ارزیابان پروژه‌های محیط‌زیستی از کارفرما باید قطع شود

شریک دزد و رفیق قافله

بسیاری از پروژه‌های عمرانی با وجود الزامات قانونی برای انجام ارزیابی‌های زیست‌محیطی با اثرات مخرب فراوان به مرحله افتتاح می‌رسند. مسوولان سازمان حفاظت محیط‌زیست بر این باورند که وابستگی مالی شرکت‌های مشاوره که کار ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها را انجام می‌دهند، به کارفرما سبب شده این شرکت‌ها نتوانند با فراغ بال تبعات منفی اجرای یک پروژه بر محیط‌زیست را اعلام کنند. اما گروهی دیگر بر این باورند که بخشی از شرکت‌های مشاوره‌ای صرفاً ارزیابی‌های خود را با نظر کارفرما انجام می‌دهند و این شرکت‌ها به شدت تحت تأثیر نظرات کارفرما هستند. در واقع ارزیابان از نگاه این گروه رفیقان قافله محیط‌زیست اما شریک کارفرمایی هستند که منافع اقتصادی‌اش به اجرای یک پروژه عمرانی گره خورده‌است. در چنین روندی است که سدی مانند گتوند به مرحله افتتاح می‌رسد اما برای آنکه این سد به اهداف تعیین شده برای آن- یعنی تأمین نیازهای شرب و کشاورزی خوزستان- دست یابد، ناگزیر می‌شویم میلیاردها تومان دیگر علاوه بر اعتبارات ساخت پروژه، برای علاج بخشی مخزن سد هزینه کنیم.

توجیه محیط زیستی برای طرح‌های بزرگ عمرانی بازی برد- برد

شماره‌های پیشین