1
دوشنبه، ۱۳ دی ۱۳۹۵
1
صریح و بی‌پرده با دکتر تقی آزاد ارمکی

نخبگان ما محافظه‌کار شده‌اند

گفت‌وگو سید مرتضی مفیدنژاد و حامد نجفی مهردکتر تقی آزاد ارمکی را بیش از آنچه تصور می‌کردم صریح اللهجه و بی رودربایستی دیدم. از ابتدای گفت‌و‌گو پاسخ سوالاتش همراه با شوخی و خنده بود و از پاسخ دادن به هیچ سوالی سر باز نزد. او در ابتدای مصاحبه اظهار تعجب کرد که چرا به‌رغم متفاوت بودن دیدگاه‌های سیاسی روزنامه به سراغ او رفتیم. دکتر آزاد ارمکی دغدغه دیروز و امروزش را علم بومی به‌طور عام و جامعه‌شناسی بومی به‌طور خاص می‌داند و معتقد است نگاه جامعه‌شناسی کشورمان نسبت به مسائل اجتماعی نگاه دغدغه‌مند و ریشه‌داری نیست.

شماره‌های پیشین