154
یکشنبه، ۱۲ دی ۱۳۹۵
3
نصف درآمد هدفمندی گم شد

دولت تکذیب کرد

69 ماه از زمان آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها گذشته، طرحی که قرار بود باعث ایجاد انضباط در توزیع یارانه‌ها در جامعه و همچنین حمایت از اقشار ضعیف شود به سرنوشت نامعلومی دچار شده است. هدفمندی یارانه‌ها که می‌خواست به سال‌ها توزیع یکسان سوبسیدهای دولتی بین مردم پایان دهد حالا به ابزاری جدید برای توزیع نابرابر درآمدها در جامعه بدل شده است.

دفاع از گزارش کمیسیون تلفیق

درآمد دولت از هدفمندی افزایش یافته است

جبهه امیدآفرین

شماره‌های پیشین