154
یکشنبه، ۱۲ دی ۱۳۹۵
2

خبر

جای خالی رئیس دولت برای هماهنگی میان وزرا

بگو مگوی صنعت و نفت

هرچه به پایان دولت یازدهم نزدیک می‌شویم، اختلاف‌ها میان وزرا نمایان‌تر می‌شود، اختلافاتی که ناشی از نبود هماهنگی میان وزاتخانه‌هاست، هماهنگی‌ای که از وظایف رییس‌جمهور است.

اعتراف به ناکارآمدی دولت یازدهم

انتقادهای اصلاح‌طلبان از دولت تند‌تر می‌شود؟

شماره‌های پیشین