153
شنبه، ۱۱ دی ۱۳۹۵
11
گزارش هفتگی اکران

رونق‌بخشی دستگاه قضا به گیشه

هفته گذشته شاهد همکاری قوه قضاییه و سینما بودیم که با رفع توقیف «مشکل گیتی» این فیلم به چرخه اکران بازگشت. همچنین شاهد اقبال مخاطبان نسبت به فیلم‌های «گیتا» و «وارونگی» در چرخه اکران بودیم.

خبر

شماره‌های پیشین