152
چهارشنبه، ۰۸ دی ۱۳۹۵
8
در فقدان مداخله جدی رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد

جنگ سلامت در دولت

پایان دعوای چندماهه دو وزیر با میانجی گری روحانی اعلام شد. بالاخره ظهر دیروز و پس از گذشت چند هفته توفانی در جریان مصاحبه‌های آتشین دو وزیر کابینه علیه یکدیگر، بالاخره امروز سخنگوی وزارت بهداشت از دستور مستقیم رییس جمهور برای انتقال حق بیمه کارگران از سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت خبر داد. اتفاقی که به نوعی اعلام پایان جنگ داخلی وزرای بهداشت و رفاه در کابینه یازدهم و البته بالارفتن دست وزیر بهداشت به عنوان پیروز این مجادله بود.

خبر

شماره‌های پیشین