152
چهارشنبه، ۰۸ دی ۱۳۹۵
6
بررسی شیوه‌های متفاوت ارزشیابی در آستانه امتحانات پایان نوبت مدارس و دانشگاه‌ها

هوش دانش‌آموزان نتیجه ارزشیابی‌های سنتی است

با فرارسیدن فصل امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها، یک نوع ترس و استرس بر خانواده‌هایی که محصل یا دانشجو دارند حاکم می‌شود و همه نگرانند که نکند حاصل یک‌ترم حضور در کلاس‌های درس، با یک امتحان بد خراب شود. چندین دهه است که اندیشمندان تعلیم و تربیت، شیوه سنتی ارزشیابی را -که معمولاً به‌صورت تراکمی و در شکل آزمون‌های کتبی و شفاهی پایان نوبت انجام می‌شد- قبول ندارند و شیوه‌های دیگری را به‌عنوان جایگزین پیشنهاد می‌دهند. با وجود دسترسی ما به شیوه‌های نوین ارزشیابی و علم به کارآمدی موثرتر آنها، عملاً بخش عمده نمرات را همان آزمون‌های پایانی تشکیل می‌دهند. اینکه چرا سیستم ارزشیابی ما همزمان با یافته‌های جدید در این حوزه پیش نمی‌رود و همچنان به اجرای شیوه‌های پرآسیب سنتی اصرار دارد؛ «صبح نو» با تعدادی از کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت در میان گذاشته است. گزارش زیر ماحصل این گفت‌وگوهاست.

آشفته بازار در سایت‌های دولتی و خصوصی

اطلاعات ایرانیان حراج می‌شود!

شماره‌های پیشین