150
دوشنبه، ۰۶ دی ۱۳۹۵
10
الزامات تغییر رویکردها در جنگل‌های شمال در نشستی خبری بررسی شد

«طرح تنفس» آخرین تیر ترکش برای نجات جنگل‌ها

وضعیت جنگل‌های شمال کشور چندان رو به راه نیست. توسعه آتش‌سوزی، آفات و امراض، بهره‌برداری به شیوه‌های گوناگون و وابستگی شدید مساله جنگل با امنیت ملی سبب شده تا مسوولان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به این نتیجه برسند که بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال کشور متوقف شود. این تصمیم در قالب ایده‌ای به‌نام «طرح تنفس» مطرح شد و اکنون به‌طور جدی از سوی دستگاه اجرایی حافظ جنگل، پیگیری می‌شود. به گفته آقای عباسعلی نوبخت، معاون امور جنگلی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور طرح تنفس، چون قرق مرتع که آخرین تیر ترکش کارشناسان این اکوسیستم است، آخرین تیری است که سازمان جنگل‌ها برای نجات جنگل‌های شمال کشور از چله کمان خود رها خواهد کرد.

شماره‌های پیشین