149
یکشنبه، ۰۵ دی ۱۳۹۵
9

دستفروشان محروم از حقوق شهروندی

جنگ رسانه‌ای وزرای بهداشت و رفاه ادامه دارد

ربیعی: اشتباه کردم

توپ وزیر بهداشت حسابی پر است و سفرهای رسانه‌ای خود را رسانه به رسانه و تریبون به تریبون راه انداخته تا بتواند پولی برای طرح سلامت جور کند. پول اصلی هم در دست بیمه‌هاست و کلید این پول هم در دستان وزیر رفاه است. دکتر قاضی زاده در قم کنایه اول را حواله وزیر رفاه کرد و گفت: «مطالبات وزارت بهداشت از سازمان‌های بیمه گر 11هزار میلیارد تومان است و به همین میزان هم بدهی دارد و این موضوع موجب شده که نتوانیم کارانه پزشکان و پرستاران را به موقع پرداخت کنیم.» او سپس در همایش بسیجیان گفت: «هم‌اکنون حال و روز من این است که باید وام بگیرم برای بیمه، بقیه پول را پرداخت کنم تا طلب من را بدهند. آیا از این خنده‌دارتر در دنیا دیده‌اید؟» و بعد، حرف‌های تندتری حواله وزارت رفاه و بیمه‌ها کرد که این حرف‌ها بالاخره وزیر رفاه را به رسانه‌ها کشاند تا جواب قاضی زاده هاشمی را بدهد.

شماره‌های پیشین