149
یکشنبه، ۰۵ دی ۱۳۹۵
7
نگاهی به زندگی شبانه در تهران

چرا باید شب بیدار باشیم

زندگی تغییر کرده است. پیش‌ترها کار کردن در حاشیه زندگی‌ها قرار داشت و افراد می‌توانستند بنا به سلیقه خودشان برای زمان‌های آزادشان تصمیم بگیرند و برنامه‌ریزی کنند. آخرین قسمت قابل برنامه‌ریزی جمعی، زمان شام بود و پس از آن دیگر وقت استراحت محسوب می‌شد.

شهرداری مسوول ترافیک شهر تهران نیست

مختاباد: حافظی دلایل خود را ارائه دهد

شماره‌های پیشین