149
یکشنبه، ۰۵ دی ۱۳۹۵
4

نقش‌یابی ایران در رویارویی‌ها و دولت‌های شکننده

رویکردی که مدعی اقتدارسازی برای آمریکاست

حکومت از طریق ایجاد آشوب و بلوا

استقبال ضمنی و ناگهانی دونالد ترامپ رییس‌جمهور منتخب آمریکا از مسابقه تسلیحات هسته‌ای با روسیه و تلاش مشاورانش برای به حداقل‌رساندن پیامدهای آن، نشان‌دهنده راه و روش احتمالی کابینه جدید آمریکاست: حکومت از طریق بی‌نظمی کامل و ایجاد آشوب و بلوا.

ایران در جهان

شماره‌های پیشین