149
یکشنبه، ۰۵ دی ۱۳۹۵
14
معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی:

به ارزشیابی آثار سینمایی ورود نکرده‌ایم

مدیریت سینمای دولتی یکی از مسائل مهمی است که در سینمای ایران همواره مورد نقد و نظر مثبت و منفی از سوی اهالی سینما و مسوولان بوده است. به همین دلیل همواره با انواع برچسب‌ها و حرف و حدیث‌ها روبه‌رو بوده است. این موضوع در نشست اخیر برنامه هفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

خبر

شماره‌های پیشین