149
یکشنبه، ۰۵ دی ۱۳۹۵
11

خبر

گفتاری از دکتر عماد افروغ درباره نقش گفت‌وگوی ادیان در صلح پایدار

آرمانشهر، بخشی از واقعیت است

گفتار زیر تلخیصی از سخنرانی آقای دکتر عماد افروغ در نشست نقد و بررسی کتاب «توحید گرایی و صلح» نوشته خود اوست که سال جاری برگزار شد. افروغ در این نشست ضمن توضیح عوامل دوازده گانه صلح مثبت و پایدار، به برخی نقدها در این زمینه پاسخ می‌دهد. این کتاب و سخنرانی در واقع در دل یک پروژه کلان‌تر فکری وی قرار دارد که به موضوع الزامات گفت‌وگوی اجتماعی ارجاع دارد.

شماره‌های پیشین