148
شنبه، ۰۴ دی ۱۳۹۵
7
وقتی حقوق شهروندی از سوی دستگاه‌های دولتی رعایت نمی‌شود!

چرا حریم خصوصی را رعایت نمی‌کنند؟

روز دوشنبه در مراسمی با حضور رییس‌جمهور از منشور حقوق شهروندی رونمایی شد. منشوری که در 22 فصل و 120 ماده تدوین شده است. یکی از ماده‌های مورد توجه «صبح نو» که در این گزارش به آن می‌پردازیم در فصل 9(خ) «حریم خصوصی»، ماده 39 قرار دارد که در آن نوشته شده: «حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آنها که نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آنها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسوولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آنها را افشا کند.» این در حالی است که همچنان حریم خصوصی شهروندان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. چون همچنان هستند نهادها، سازمان‌ها، ارگان‌ها و شرکت‌هایی که به راحتی اطلاعات شخصی شهروندان در اختیارشان است و از آن براساس منافع خود استفاده می‌کنند. در این گزارش به چند نمونه از موارد نقض حقوق حریم خصوصی می‌پردازیم که می‌توانید در ادامه بخوانید. البته آنچه می‌خوانید مشتی نمونه خروار است و حتماً در ذهنتان اتفاقات دیگری که موجب نقض حقوق شهروندی شده ورود خواهد کرد.

آشنا و «تئوری‌سازی برای تحقیر ملی»

شماره‌های پیشین