148
شنبه، ۰۴ دی ۱۳۹۵
13
استاد فلسفه از ضرورت همنشینی آزادی و امنیت می‌گوید

محافظه‌کار خوب نداریم

اگر متفکران را نماد آزادی و حقیقت‌جویی جامعه بدانیم و دولت را نماد قوه قهریه‌ای که ضامن امنیت در جامعه است، سؤال این است که چگونه می‌توان این دو، یعنی آزاداندیشی و امنیت را با هم جمع کرد؟ دکتر محمدعلی مرادی، استاد فلسفه، در برنامه‌ «دریچه» به این پرسش پاسخ داده است. مرادی، دانش‌آموخته دکتری فلسفه در دانشگاه برلین آلمان است و در این سا‌ل‌ها به حملات تند و تیز به روشنفکران و پروژه روشنفکری در ایران شناخته شده است. متن حاضر روایتی از گفت‌وگوی اخیر او با موسسه سیمافکر است.

خبر

شماره‌های پیشین