147
چهارشنبه، ۰۱ دی ۱۳۹۵
6
آسیب‌شناسی یک فرصت مناسب

مشکل کلاس‌های دینی‌ما چیست؟

تجربه کلاس دینی تقریباً برای اغلب ما، پیشامدهایی غیر دوست‌داشتنی و کسل کننده بوده است. چه برای کسانی که مذهبی بودند و معتقد که در بسیاری موارد مطالب را مغایر با آموخته‌های دینی و اعتقادات‌شان می‌دیدند و چه برای کسانی که از فضاهای مذهبی دور بودند.

خبر

شماره‌های پیشین