147
چهارشنبه، ۰۱ دی ۱۳۹۵
4
در گفت و گوی «صبح نو» با دکتر قاسم زائری بررسی شد

پیامدهای نقض برجام برای دولت روحانی

بعد از آنکه مجلس شورای اسلامی در گزارشی از روند اجرای برجام 10 نقض عهد از سوی آمریکا را اعلام کرد، و با روی کار آمدن ترامپ برجام به پاره شدن تهدید شد؛ حال در نقض عهدی دیگر تحریم های 10 ساله علیه ایران در مجلسین آمریکا تصویب شده است که به قانون تبدیل شد. با تصویب این قانون دولت رسما اعلام کرد که برجام نقض شد. حال پیامدهای سیاسی نقض برجام و تاثیر آن در آینده دولت یازدهم را با دکتر قاسم زائری، استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران به گفت و گو نشسته ایم.

ترور سفیر روسیه و فرافکنی روحانی گونه اردوغان

شماره‌های پیشین