147
چهارشنبه، ۰۱ دی ۱۳۹۵
3

برجام: اکنون، هم‌افزایی

نگاهی به سفرهای استانی کاروان تدبیر و امید

وعده‌هایی که در آرزوی تحقق می‌ماند

سفرهای استانی گرچه سنتی بود که در ادوار گذشته از سوی روسای جمهور پیشین انجام می‌شد اما از همان زمانی که زلف محمود احمدی‌نژاد با ریاست جمهوری و خیابان پاستور گره خورد، رنگ و بوی این سفرها هم متفاوت از گذشته شد، سفرهایی که هرچند به اذعان برخی از باب نزدیک شدن و ارتباط رودرروی مردم با رییس‌جمهور به‌عنوان دومین مقام سیاسی کشور و آشنایی نزدیک با مشکلات هر استان رویه‌ای پسندیده بود.

شماره‌های پیشین