146
سه شنبه، ۳۰ آذر ۱۳۹۵
7
درباره شب یلدا و اجبارهای وارداتی و غیر اصیل

رسمی نیکو که گرفتار تشریفات شده است

در طول تاریخ سنت‌ها و مراسمی در زندگی مردم ایجاده شده که در جایگاه خودشان دلایل اجرایی مشخصی داشتند. به‌دلیل علاقه زیاد ما ایرانی‌ها به مهمانی و دورهم جمع‌شدن‌های دوستانه، بیشتر این سنت‌ها در قالب جشن و مهمانی بروز و ظهور پیدا کرده‌است.

یلدایی که بود، یلدایی که هست

شماره‌های پیشین