146
سه شنبه، ۳۰ آذر ۱۳۹۵
6
طبق گزارش کمیسیون تلفیق مجلس مشخص شد؛

دانستن حقوق‌های نجومی حق مردم نیست!

با انتشار گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه برنامه ششم توسعه در روز گذشته، مشخص شد عبارت «و عموم مردم» از تبصره 5 ماده 38 این گزارش حذف شده است که به معنای حذف مصوبه این کمیسیون درباره الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران است.

عکس یادگاری از توزیع کمک به نیازمندان

شماره‌های پیشین