146
سه شنبه، ۳۰ آذر ۱۳۹۵
15

خبر

برنامه‌های محبوب سیمای جمهوری اسلامی و ماهواره‌ها کدامند؟

تلویزیون با طعم تخمه و سرگرمی

مطابق آمارهای منتشر شده اخیر مرکز ملی آمار، مردم ایران به طور متوسط حدوداً 90 درصدشان مشتری برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران هستند. برنامه‌های ماهواره‌ای هم حدود 21 درصد مردم را به خود جذب کرده است. آمار دسترسی مردم به تجهیزات دریافت ماهواره البته بالاتر از این مقدار است. حسب برخی آمارها حدود نیمی از مردم به این تجهیزات دسترسی دارند.

صبح نو

برنامه‌های محبوب سیمای جمهوری اسلامی و ماهواره‌ها کدامند؟

تلویزیون با طعم تخمه و سرگرمی

مطابق آمارهای منتشر شده اخیر مرکز ملی آمار، مردم ایران به طور متوسط حدوداً 90 درصدشان مشتری برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران هستند. برنامه‌های ماهواره‌ای هم حدود 21 درصد مردم را به خود جذب کرده است. آمار دسترسی مردم به تجهیزات دریافت ماهواره البته بالاتر از این مقدار است. حسب برخی آمارها حدود نیمی از مردم به این تجهیزات دسترسی دارند.

تماشای برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران با آمار بیش از 90 درصدی هنوز هم در میان خانوارهای ایرانی مورد توجه قرار می‌گیرد. البته این حجم از تماشا نمی‌تواند صرفاً دلیلی بر تأثیرگذاری آنها تلقی شود. از سوی دیگر نکته‌ای که نباید در این میان از آن غافل شد اینکه این حجم از تماشا ناشی از آمار تفکیک نشده است. به عبارت دیگر مشخص نیست کدام دسته از برنامه‌ها یا شبکه‌های تلویزیونی بیشتر مورد توجه بوده است و کدام دسته از برنامه‌ها و شبکه‌ها کمتر. مثلاً در میان افواه کارشناسان سیما در یکی دو سال اخیر فراوان دیده می‌شود که شبکه‌ای مانند شبکه نسیم و نمایش به رتبه‌های بالایی در جذب مخاطب داخلی دست پیدا کرده‌اند.
نکته‌ای که بیش از همه بیانگر یک اسم مسلم رسانه‌ای است؛ مخاطب ایرانی هم عمدتاً برای فراغت و لذت و سرگرمی به تلویزیون جمهوری اسلامی رجوع می‌کند و در این میان شبکه‌ها و برنامه‌هایی که به این اصل رسانه‌ای، توجه بیشتری دارند، مخاطب بیشتری هم جذب می‌کنند. مطلب دیگری که از این بخش قابل استخراج است آنکه برخلاف آنچه در افواه عمدتاً معاندین شنیده می‌شود، سیمای جمهوری اسلامی به‌رغم تهاجم شبکه‌های گوناگون ماهواره‌ای فارسی‌زبان و غیرفارسی‌زبان هنوز هم محل رجوع و اعتماد است. در واقع هنوز هم رجوع به تلویزیون جمهوری اسلامی از حوزه‌های قابل توجه سبد مصرف فرهنگی خانوارهای ایرانی است. حال اینکه چه میزان رضایت از این رجوع وجود دارد بحث دیگری است.

فیلم، سریال و ورزش در صدر رجوع به سیمای جمهوری اسلامی
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که گونه برنامه‌های فیلم و سریال انگیزه بیشتر مخاطبان را برای رجوع به سیمای جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌دهد. سه دلیل اصلی علاقه‌مندی مخاطبان برای رجوع به برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی به ترتیب فیلم، سریال و برنامه‌های ورزشی است. این یافته‌ها با مباحث تئوریک ارتباطات درباره تلویزیون نیز صادق است که عمدتاً این رسانه را حول محور فراغت و سرگرمی تعریف می‌کند. البته ذکر این نکته الزامی است که در پیمایش مرکز ملی آمار ایران، هر فرد امکان انتخاب چهار گزینه را به ترتیب اولویت داشته است. بعد از ژانرهای فیلم، سریال، ورزشی و مستند که همگی در حیطه فراغت و سرگرمی قرار دارند، حوزه‌های «سیاسی»، «فرهنگی و اجتماعی» و «اقتصادی» قرار می‌گیرند. برنامه‌ها هر قدر جدی‌تر و تخصصی‌تر می‌شوند از مخاطبان آنها کاسته می‌شود.

فیلم، سریال و موسیقی در صدر رجوع به شبکه‌های ماهواره‌ای
در سمت دیگر قضیه، سه علاقه‌مندی اصلی مخاطبان ماهواره‌ها برای رجوع به آنها به ترتیب سریال، فیلم و برنامه‌های موسیقی است. دو اولویت اول مخاطبان ماهواره با دو اولویت اول مخاطبان سیمای جمهوری اسلامی یکسان است و فقط تفاوت در اولویت سوم آنهاست. مخاطبان سیمای جمهوری اسلامی در اولویت سوم علاقه‌مندی‌هایشان برای رجوع به تلویزیون ایران برنامه‌های ورزشی بود در حالی که علاقه‌مندی سومی مخاطبان ماهواره‌ها برای رجوع به ماهواره، برنامه‌های موسیقیایی است. این اتفاق با اقدامات اخیر برخی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان در راه‌اندازی و تأسیس شبکه‌های مختص موسیقی، رقص و آواز و کلیپ هم هماهنگی و همراستایی دارد. آنها در حال استفاده از این نیاز برای جذب مخاطب هستند.

 

captcha
شماره‌های پیشین