146
سه شنبه، ۳۰ آذر ۱۳۹۵
15

خبر

برنامه‌های محبوب سیمای جمهوری اسلامی و ماهواره‌ها کدامند؟

تلویزیون با طعم تخمه و سرگرمی

مطابق آمارهای منتشر شده اخیر مرکز ملی آمار، مردم ایران به طور متوسط حدوداً 90 درصدشان مشتری برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران هستند. برنامه‌های ماهواره‌ای هم حدود 21 درصد مردم را به خود جذب کرده است. آمار دسترسی مردم به تجهیزات دریافت ماهواره البته بالاتر از این مقدار است. حسب برخی آمارها حدود نیمی از مردم به این تجهیزات دسترسی دارند.

شماره‌های پیشین