146
سه شنبه، ۳۰ آذر ۱۳۹۵
13
نگاهی به 9 فیلم بخش غیرانگلیسی‌زبان اسکار

اصغر، مارتین، زاویه و دیگران

بالاخره لیست اولیه نامزدهای اسکار خارجی‌زبان اعلام شد و حالا فقط سازندگان 9 فیلم می‌توانند سودای اسکار را در سر بپرورانند.

شماره‌های پیشین