sobhe-no.ir
1123
یکشنبه، ۰۳ اسفند ۱۳۹۹
4
چرا اصلاح طلبان از رفتار نمایشی غرب ذوق زده شده اند؟

بازی با کارت برجام

موضع‌گیری رییس‌جمهوری جدید آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ، نه انتظار حامیان دولت تدبیر را برآورده کرد و نه گزاره بی‌تفاوتی واشنگتن نسبت برنامه هسته‌ای ایران را واقعیت بخشید. اکنون که تیم سیاست خارجی بایدن تلاش دارد توپ را در زمین ایران بیاندازد و با اعمال پروپاگاندا، جمهوری اسلامی را از عمل به قانون راهبردی مجلس بازدارد، اصلاح‌طلبان ذوق‌زده این خط رسانه‌ای را دنبال می‌کنند که رویکرد اخیر بایدن، یک پیروزی بزرگ برای ایران است؛ واقعیت اما چیز دیگری را بازگو می‌کند. وقتی جو بایدن، رییس‌جمهوری تازه کار آمریکا در سخنرانی روز 5‌فوریه (مصادف با 16‌بهمن) خود که به بیان اصول اصلی سیاست خارجی خود اختصاص داده بود، سخنی از ایران به میان نیاورد و قاطبه سخن خود را معطوف به بازسازی روابط واشنگتن با اروپا و مهار روسیه و چین ساخت، بسیاری در کشورمان این ظن و گمان را مطرح کردند که ایران در برنامه سیاست خارجی بایدن، کمتر فضا را اشغال خواهد کرد. با این حال، موضع‌گیری صریح بایدن در کنفرانس امنیتی مونیخ درباره برنامه هسته‌ای کشورمان، آن فرض را باطل کرد و نشان داد که برعکس، ایران مساله‌ای از مسائل اصلی دموکرات‌ها به شمار می‌آید.

شماره‌های پیشین