sobhe-no.ir
1121
چهارشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
16

صبح نو

کارهای کوچک

آقای رسول فیضی که یک پنچر‌گیری و تعویض روغنی در روستای قوشای استان اردبیل دارند سال‌هاست که شیلنگ باد را شبانه روز در سرما و گرما در بیرون از مغازه قرار داده تا اگر کسی نیاز داشت استفاده کند؛کاری که شاید کوچک به نظر بیاد ولی یک دنیا انسانیت پشتشه. 
تایماز اردبیلی

captcha
شماره‌های پیشین