sobhe-no.ir
1119
دوشنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
2
خبر

برگزاری رزمایش دریایی ایران و روسیه

مطابق قانون ضدتحریمی مجلس، سوم اسفند اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف خواهد شد

فرصت یک‌هفته‌ای ایران به غرب

در حالی به اجرای بند ۶ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی نزدیک می‌شویم که طرف‌های برجامی هیچ اقدامی در راستای اجرای تعهدات‌شان صورت نداده‌اند و باوجود پیش‌بینی‌‌‌های مقامات دولتی، دولت بایدن نیز رویکرد دولت ترامپ را علیه ایران و برجام اتخاذ کرده است.

گزارش

بازگشت طرح شفافیت آرا به صحن

شماره‌های پیشین