sobhe-no.ir
1116
سه شنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
3
گزارش« صبح نو» درباره ماشین شکنجه ساواک

پایان سرکوب تاریخی

استفاده از سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ریشه در تاریخ دارد و اکثر حکومت‌ها از این مساله بی‌نیاز نبوده و نیستند، اما گاهی برخی حکومت‌ها رنگ کاملا غیرانسانی به این موضوع زده و جنایت را در تاریخ به نام خود سند می‌زنند؛ ایران نیز در عصر پهلوی از این قاعده مستثنا نبود و در این زمینه تدابیر مختلفی اندیشیده شد و سازمان‌های گوناگونی به‌وجود آمد.

گزارش

تنهای تنهای تنها

شماره‌های پیشین