sobhe-no.ir
1115
دوشنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۹
14

خبر

«صبح‌نو» در گفت‌وگو با نویسنده کتاب «این صدف انگار مروارید ندارد»

غیرت حاج احمد، همه را مجذوب خود می‌کرد

ابراهیمی گفت: این بزرگوار بسیار غیرتمند بود. روز اول كه من حاج احمد را دیدم، جذب وی شدم و به قول بچه‌ها اسیر مرامش شدیم.

خبر روز

برگزاری آخرین طرح فصلی سال‌۹۹ در اسفند‌ماه

شماره‌های پیشین