sobhe-no.ir
1095
شنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۹
13
رییس جمهور آمریکا در فضای مجازی محدود شد

حکومت سانسور

شبکه‌های اجتماعی که روزی از آنها به‌عنوان نماد آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات یاد می‌شد و در زمان فتنه 88 وجود آن برای ایجاد آشوب غربی‌ها در ایران بسیار موثر و مفید بود، حالا که علیه نظام خود آنها استفاده شده، محدود می‌شود.

گزارش

فرخوان مقاله برای کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نشر

شماره‌های پیشین