sobhe-no.ir
1088
سه شنبه، ۰۹ دی ۱۳۹۹
16

صبح نو

بازتاب

بازنمای نقدها و نگاه‌ها درباره صبــــــــــــــح نو

  واکنش به گزارش این‌همه نامزد 
  صف کشی کاندیداهای انتخاباتی از جناح‌های مختلف بخصوص از یک  جناح سیاسی خاص با این‌همه کاندیدا نوبره .

  واکنش به گزارش خطر قبح شکنی فرهنگی 
  محتوای بعضی از این وی او دی ها متأسفانه بدون هیچ‌گونه نظارتی نسبت به انتشار برخی آثار ضد فرهنگی و ضد ارزش‌ های اجتماعی شده و نظارت دستگاه‌های مسوول را طلب می کند.

captcha
شماره‌های پیشین