sobhe-no.ir
1087
دوشنبه، ۰۸ دی ۱۳۹۹
16

صبح نو

چادرنشینان شب

در تاریکی، سوسوی نوری به چشم می‌خورد. مردانی که برای اداره زندگی خواب را بر چشمان خود حرام کرده و برخی در کنار شب‌بیداری و درآمد ناچیزش، طی روز نیز مشغول به کار می‌شوند؛ کاری سخت و پرمشقت که مشکلاتی مانند بیماری و سرقت‌های شبانه به آن اضافه می‌شود. کارفرما ضمانتی در قبال لوازم مسروقه متقبل نمی‌شود که از حقوق ایشان کسر می‌شود. گاهی این سرقت‌ها موجب صدمات جانی می‌شود، در حالی که
 تحت پوشش هیچ بیمه‌ای قرار ندارند.
مهلا جنابی

captcha
شماره‌های پیشین