sobhe-no.ir
1084
چهارشنبه، ۰۳ دی ۱۳۹۹
10
گزارش

خطرناکی جهش ویروس کرونای انگلیسی هنوز اثبات نشده است

در شرایطی که مردم غرق در آلودگی هوا هستند

شورا و محیط‌زیست یکدیگر را به بی‌عملی متهم می‌کنند

تهران در ۱۰ روز گذشته هوای ناسالم داشته است و شاخص کیفیت آلودگی هوا بالای عدد ۱۰۰ بوده است. در حال حاضر ضریب آلودگی ۱۰۴ و شرایط ناسالم است. این در حالی است که شورای شهری‌ها انگشت اتهام به سمت سازمان محیط‌زیست گرفته‌اند. سازمان محیط‌زیست مسوولیت اصلی در آلودگی هوا را بر عهده دارد اما شرایط کنونی موید آن است که این سازمان در صدد توجیه است و رفتار دولتی‌ها و غیردولتی‌ها و انتظار از مردم برای کاهش آلودگی حاکی از آن است. شدت‌‌گرفتن این آلودگی‌ها در روز جمعه و ایجاد پدیده «مه‌دود» باعث شد که اعضای شورای شهر تهران نیز به شرایط موجود لب به اعتراض باز کنند و با مخاطب قراردادن سازمان محیط‌زیست و وزارت نیرو، سوخت نیروگاه‌ها را علت آلودگی هوای تهران عنوان کنند.

شماره‌های پیشین