sobhe-no.ir
1060
شنبه، ۰۱ آذر ۱۳۹۹
9
چه شرکت هایی به واکسن کرونا دست پیدا کرده اند؟

رقابت دوست داشتنی

شرکت‌های مختلفی در جهان موفقیت خود را در تولید واکسن کرونا اعلام کرده‌اند، از شرکت‌های آمریکایی گرفته تا روس و چینی. در این گزارش به وضعیت پیشرفت در تولید واکسن کرونا در برخی از مطرح‌ترین شرکت‌های تولیدکننده در جهان می‌پردازیم.

«صبح‌نو» پیشینه دانشمند مسلمان سازنده واکسن کرونا را بررسی می‌کند

برنده جایزه مصطفی(ص)، کاشف واکسن کرونا

دست ما هم برای ازبین‌بردن ویروس منحوس خالی نیست

ایران، همگام با دنیا در تولید واکسن کرونا

شماره‌های پیشین