sobhe-no.ir
1054
چهارشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۹
8
«ناصر عمادی» پزشک بدون مرز: واکسن «فایزر» ممکن است مدت زیادی طول بکشد تا به دست ما برسد

تا آمدن واکسن زمان بخرید

از همان روز که کرونا در جهان شیوع یافت، جهانیان هم به‌دنبال خبرهای مرتبط با واکسن این بیماری بودند. این روزها اما خبری مبنی بر موفقیت واکسن شرکت آمریکایی «فایزر» در تمام رسانه‌های جهان تبدیل به خبر اصلی شده است. واکسنی که ادعا می‌شود بیش از 90‌درصد تاثیرگذاری داشته و به قول بسیاری از دانشمندان و پزشکان می‌توانیم به‌عنوان دستاوردی بزرگ برای علم و بشیریت از آن نام ببریم.

«صبح نو» تصمیم های متناقض ستاد مدیریت كرونا در ماه های اخیر را بررسی کرده است

آشفتگی

دومین روز 10 هزار نفری کرونا در ایران ثبت شد

453 ایرانی دیگر قربانی ویروس منحوس شدند

شماره‌های پیشین