sobhe-no.ir
1052
دوشنبه، ۱۹ آبان ۱۳۹۹
3
یادداشت

کارنامه سیاه دولت در اجرای اصل‌43 قانون اساسی

دکتر غمامی

نگاه

گروگشی اقتصاد کشور

مسوولان جای ذوق‌زدگی از پیروزی بایدن، باید روی ظرفیت‌های داخلی تمرکز کنند

مطالبه یک «جو» همت از دولت

ذوق‌زدگی از پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، دقیقاً همان چیزی بود که انتظار بروزش از دولتی‌ها را داشتیم؛ رفتاری به غایت مخالف منافع ملی و بر باددهنده دو‌سال‌و‌نیم مقاومت مردانه در برابر فشار حداکثری آمریکا. در این میان البته برخی اعضای دولت، خردمندانه ظاهر شدند.

شماره‌های پیشین