sobhe-no.ir
1037
یکشنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۹
2
نکته

قصه‌های دولت و دانشگاه شهید بهشتی

قالیباف در دومین سفر استانی خود به سیستان و بلوچستان رفته است تا با نشستن پای درد دل کپرنشینان و کشاورزان بی‌آب از نزدیک مشکل ریزگردها و بادهای 120روزه را تجربه کند

حق با شماست پدر جان

«مدیریت‌ها بایستی قوی باشند، فعال باشند، خسته‌نشو باشند. هر جا ما با مدیریت‌هایی با این خصوصیات یعنی خستگی‌ناپذیری و فعالیت و نشاط مواجه بودیم، دیدیم که کار پیشرفت کرده و هر جا که این‌جور حضورِ لازم و دائم وجود نداشته باشد، البته مشکلات پیش می‌آید.» این بخشی از توصیه‌‌‌های رهبری درباب الزامات مدیریتی کشور در شرایط فعلی است؛ الزاماتی که مجلس یازدهم سعی دارد آن را عملیاتی كند.

قدردانی ‌از نظارت میدانی قالیباف بر مرزهای جنوب‌شرقی کشور

۶ مطالبه ویژه مرزبانی ‌از مجلس

شماره‌های پیشین