sobhe-no.ir
1035
دوشنبه، ۲۱ مهر ۱۳۹۹
9
نگاهی به وضعیت افزایش نرخ اجاره مسكن در تابستان‌99

اجاره بها سنگین‌تر از همیشه

اگرچه قصه پرغصه اجاره‌نشینی مربوط به امروز نیست ولی اكنون بیش از هر زمان دیگری، عرصه را بر مستاجران تنگ كرده است. مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای خانواده‌ها در عصر حاضر، در اوج تورم و افزایش نرخ ساخت‌و‌ساز و به‌دنبال آن تمایل صاحبان مسکن به دریافت سود و اجاره‌بهای بیشتر، در معرض تبدیل به تهدیدی اجتماعی و فرا اقتصادی شده است. اجاره‌بهای سنگین ماه‌ها و سال‌های اخیر در حقیقت بخش بزرگی از سبد هزینه‌ای خانوارهای ایرانی مستأجر را به خود اختصاص داده و جایی برای دیگر هزینه‌ها و الزامات و نیازهای زندگی روزمره نگذاشته است.

شماره‌های پیشین