sobhe-no.ir
1035
دوشنبه، ۲۱ مهر ۱۳۹۹
3
یادداشت

بر آنان حرجی نیست...

دکتر محمدسعید احدیان

چرا طرفداران دولت علیه سفرهای استانی سخن می گوید؟

تئوری‌سازی اصلاح طلبان علیه مردم محوری

در شرایط اضطراری، باید مرد اضطرارها بود. این، آن کلیدواژه ای است که برخی رجال در ایران، آن را نادیده و ندیده می‌گیرند و باورمندان به «با توده ها» و «در توده ها»بودن را به جرم کم توجهی به خرد کارشناسانه، به مسلخ بازی های غیرسودمند سیاسی می‌کشند. بی شک گذر به سلامت از استثناها، علاوه بر عقلانیت بوروکراتیک، مستلزم همدلی و همدستی توده ها نیز هست؛ چه آنکه اگر عرصه پایین از دست برود، عقلانیت عرصه بالا، لنگ خواهد زد و از حل مسائل، درمانده خواهد ماند. برای مدیریت اضطرار، به دو پا نیاز است؛ خرد حاکمیتی، مردم گرایی. اگر یکی از این دو پا، به نفع دیگری کنار بکشد، هیمنه مدیریت با صورت به زمین خواهد خورد. بنابراین ناگفته پیداست که نفس با مردم بودن و در میان توده ها چرخیدن، از آن جهت که به مدیریت بهینه شرایط کمک می‌کند، ذاتا عقلانی است. با وجود این چندی است که رسانه ها و چهره های نزدیک به دولت، تلاش دارند تا اقدام رییس قوه مقننه در بازدیدهای سرزده از نهادهای عمومی را با برچسب ضدعقلانیت از میدان به در کنند. پس از رییس جمهوری، عباس عبدی روزنامه نگار اصلاح طلب چندی پیش اقدامات قالیباف را پوپولیستی و بی ثمر خواند. ادامه گزارش را بخوانید.

شماره‌های پیشین