sobhe-no.ir
1033
شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹
8
برای كاهش شیوع ویروس كووید 19 چه باید كرد؟

خیز كرونا در غفلت مسوولان

كرونا نه تنها مهار نشده كه همچنان قربانی می‌گیرد. هرازچندی با رعایت بیشتر مردم این موج اندكی فرو می‌نشیند و با غفلت مسوولان و بی‌برنامگی آنان دوباره خیز برمی‌دارد اما متاسفانه هربار این خیز قربانیان بیشتری می‌گیرد و جامعه وسیع‌تری را درگیر خود می‌نماید. اكنون زمان آن رسیده تمركز از روی مردم برداشته شود و به روی مسوولان بیاید. درباره كاهش شیوع ویروس كارشناسان مدتهاست شیوه‌هایی را پیشنهاد می‌دهند كه ازسوی مسوولان با بی‌توجهی روبروست. این چند پیشنهاد در گزارش امروز دوباره بازخوانی می شود.

شماره‌های پیشین