sobhe-no.ir
1031
سه شنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۹
6
نکته

آبگوشت در آی‌سی‌یو

زهرا اردشیری خبرنگار گروه زندگی

بازدید محمد باقر قالیباف از بخش بیماران کرونایی بیمارستان امام خمینی ؟ره؟ با واکنش گسترده مردم مواجه شد

پروتکل با مردم بودن

رییس مجلس شورای اسلامی که زمانی خود رزمنده میدان‌های نبرد حق علیه باطل بود و در سمت‌های دیگر مدیریتی چون شهرداری تهران، همیشه رفتار جهادی از خود نشان داده است، روز گذشته نیز در اقدامی جهادی به صورت سرزده در بیمارستان امام خمینی‌؟ره؟ و بخش‌ICU بیماران کرونایی حاضر شد تا از نزدیک در جریان روند درمان بیماران و نیز دردودل‌های کادر درمان این بیمارستان قرار بگیرد.

شماره‌های پیشین