103
یکشنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۵
16
افغانستان، روزهای سقوط

بازی موش و گربه

توئیت گاه:

امید مهدی نژاد

عینستاغرام

صبح نو

امید مهدی نژاد

عینستاغرام

 


آیا می دانید؟
آیا می‌دانید اولین جمله‌ای که ما در دبستان جهان سوم می‌آموزیم چیست؟
بله می‌دانید: «بابا آب داد، بابا نان داد.»
ما با اینکار تفکر وابستگی و نیاز به دیگران را در فرزندان خود نهادینه می‌کنیم تا همیشه چشمان‌شان به دست پدر و پول پدر و ارث پدر باشد.
اما آیا می‌دانید اولین جمله‌ای که در کشورهای پیشرفته به کودکان می‌آموزند، تا از همان ابتدا در اذهان آنان نقش بندد و سرنوشت آنان را تعیین کند چیست؟
-  انگستان: من می‌توانم بخوانم و بنویسم.
- آلمان: من بسیار قوی و قلندر هستم.
- چین: آن جنبنده را خواهم خورد.
- کره جنوبی: پیشرفت صنعتی را مدیون قدرت اراده و همبستگی خواهیم بود.
- آمریکا: سفت بگیر در نره.
- سوئد: راه سعادت بشریت از دموکراسی و انتخاب آزادانه عبور می‌کند.
بیاییم هم‌اینک زنجیرها را از دست و پای ذهن فرزندان‌مان بگشاییم.


تجمع برای قدردانی
دانشمندان چندی پیش مقدار فشاری را که هر پنگوئن برای قضای حاجت تحمل می‌کند محاسبه کردند.
پنگوئن‌ها برای تشکر از دانشمندان در آمفی‌تئاتر روباز قطب جنوب گرد هم آمده‌اند.

captcha
شماره‌های پیشین