sobhe-no.ir
1016
سه شنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
6
نکته

خشن به قصد جان

گزارش «صبح‌نو» درباره تهدید منابع طبیعی کشور از سوی آفت‌های مختلف را بخوانید

تهدید جنگل‌ها، از آتش تا ملخ

اگر چه مدتی است که جنگل‌های کشور طعمه حریق شده‌اند و خسارت‌های زیادی دیده‌اند اما آنطور که در خبرها آمده است تنها مشکل جنگل‌ها، حریق نیست و دخالت انسان، تعرضات و قطع درختان و... به این منابع ارزشمند طی سال‌ها باعث طغیان و ظهور برخی آفات شده است. آفاتی که اگر برای مقابله با آن‌ها تدابیری اتخاذ نشود، می‌توانند همانند آتش این منابع ارزشمند را نابود کنند.

شماره‌های پیشین