sobhe-no.ir
1016
سه شنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
15
گزارش

چرا موفقیت فیلم مجیدی در ونیز توسط برخی رسانه‌ها بایکوت شد؟

نقد فیلم «بی‌حسی موضعی» آخرین ساخته حسین مهکام

فلجی عمومی

گزارش فاطمه ترکاشوند / آدم‌های بی‌هدفی هستند که با مقاصد مبهمی از این طرف به آن طرف می‌روند و کارهای بی‌معنایی می‌کنند و دیالو‌گ‌های عجیب و اغلب غیرقابل فهمی می‌گویند؛ طبیعتا داستان این آدم‌ها همین‌قدر مبهم، بی‌هدف و بی‌معنا جلوه خواهد بود و بهترین و متناسب‌ترین قالب برای روایت چنین داستانی هم روایتی است که به همین اندازه باری به هر جهت و متکلف باشد. فیلم «بی‌حسی موضعی» آخرین ساخته «حسین مهکام» را به سختی می‌شود چیزی جز تلاشی بی‌فایده برای متبلور ‌کردن نامش دید.

شماره‌های پیشین