sobhe-no.ir
1016
سه شنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
14
خبر

نگاه و نقد «صبح‌نو» به فیلم «سقوط» که در کانادا ساخته شده است

فن هنرمندانه قصه‌گویی

یادداشت عارف افشار / خصلت ناپسند خیلی از ما آدم‌ها این است که غرق در آمال و آرزوهای دور و دراز شویم و دست آخر از نعمت‌‌هایی که نخواسته نصیب‌مان شده و شاید آرزوی خیلی‌ها باشد، غافل باشیم. برای خیلی از ماها حتی غیرقابل تصور است اینکه آفتاب و هوای گرم و خشک برای بخشی از مردم کره‌زمین، چیزی شبیه رویاست؛ اینکه مردمانی در گوشه‌‌ای از کره‌زمین از فرط خشکسالی، خواب و خیال باران، شب و روزشان را به هم دوخته باشد و تفاوت و پارادوکس‌‌هایی از این دست که زیبایی پازل‌گونه این جهان سراسر رنگ را معنا بخشیده است.

سه‌گانه وحشت حمیدرضا شاه‌آبادی تکمیل شد

شماره‌های پیشین