sobhe-no.ir
1015
دوشنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
7
رییس دفتر رییس‌جمهوری با سیاسی دانستن ماجرای شرکت هفت تپه:

در واگذاری‌ها، از این مسائل پیش می‌آید!

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها:

دوست داشتیم رییس جمهوری را حضوری کنار خود می‌دیدیم

گزارش عارف چراغی / روز گذشته مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور مجازی رییس‌جمهوری در دانشگاه تهران برگزار شد. مراسمی که البته به‌دلیل غیبت رییس‌جمهوری در مکان جلسه با انتقاداتی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران مواجه شد. این روزها برای دانشگاه‌ها به‌ویژه دانشگاه‌های مربتط با وزارت بهداشت روزهای سختی است. برنامه‌ریزی برای دانشجویان دانشگاه و تازه واردها که قرار است در سال تحصیلی جدید به دانشگاه بیایند از جمله موضوعاتی است که مسوولیت را برای مسوولان دانشگاه سنگین کرده است.

شماره‌های پیشین