sobhe-no.ir
1012
چهارشنبه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
16
هشتگ‌های روز

داغ کرونا بر دل کتابفروشی ها

عینســـــــتاغـــــــــرام

امید مهدی‌نژاد

بازتاب

بازنمای نقدها و نگاه‌ها درباره صبــــــــــــــح نو

صبح نو

داغ کرونا بر دل کتابفروشی ها

خیابان انقلاب با راسته کتابفروشی هایش همیشه برای اهل کتاب و مطالعه دوست داشتنی و جذاب بوده است. اما کتابفروشی ها همیشه در معرض آسیب بوده اند؛ چرا که قرار گرفتن کتاب در سبد خانواده ها رابطه مستقیم با وضعیت اقتصادی دارد و از طرفی دیگر طی چند ماه اخیر که ویروس کرونا بر همه جهان سیطره یافته است و تاثیرش بر بسیاری از بخش های اقتصادی مخرب بوده و حوزه کتاب هم از این اتفاق مستثنا نیست و هر روز خبر می رسد که کتابفروشی ها در حال تعطیلی یا ورشکستگی هستند.
علی احمدوند

captcha
شماره‌های پیشین