sobhe-no.ir
1010
دوشنبه، ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
15
در روزهایی که محتوای دروس به صورت مجازی ارائه می‌شود، نحوه دسترسی دانش‌آموزان به فضای مجازی نگرانی‌هایی را برانگیخته است

دانش‌آموزان مجازی و مصائب آن

این روزها که دانش‌آموزان با شرایط خاص راهی مدارس شدند، دغدغه تازه‌‌ای برای والدین ایجاد شده است. طبق روال پیشین بخشی از دروس به صورت مجازی از طریق سامانه شاد ارائه می‌‌شود و این مساله نحوه دسترسی دانش‌آموزان به اینترنت بدون کنترلگری مناسب را دوباره مطرح کرده است.

خبر

شماره‌های پیشین