sobhe-no.ir
1010
دوشنبه، ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
12
شرکت آمازون به جاسوسی از رانندگان و کارکنان انبارش برای خنثی‌کردن جنبش‌های کارگری متهم شده است

ثروت 200میلیاردی و خساست در پرداخت حقوق کارگران

کمتر از یک هفته پیش شرکت آمازون اعلام کرد که به دنبال استخدام دو نفر متخصص اطلاعاتی برای ردگیری تهدیدها از سوی نهادهای کارگری در درون شرکتش است. دو شغل پیشنهادشده برای یافتن دو تحلیلگر اطلاعاتی به‌منظور خنثی‌‌‌سازی تهدیدهای نهادهای حقوق کارگران به سرعت شرکت آمازون را دچار دردسرهایی کرد و برخی رسانه‌ها اینطور گزارش ‌کردند که این شرکت سال‌ها در حال جاسوسی از کارکنانش بوده تا خطر فعالیت‌های کارگری را خنثی کند.

مجید مجیدی از 40 سال تحریم‌های غیرانسانی آمریکا علیه مردم ایران انتقاد کرد

صدای اعتراض در ونیز

شماره‌های پیشین