sobhe-no.ir
1008
شنبه، ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
10
یادداشت

کودکان کار و جای خالی فرهنگ مواسات

عباس محمدیاندانشجوی دکترای علوم ارتباطات

در سال‌های بحران جمعیت ایران، روزانه 2‌هزار سقط جنین در کشور اتفاق می‌افتد

زنگ خطر جمعیتی

گزارش زهرا اردشیری / ایران با معضل سالمندی جمعیت روبه‌روست. معضلی که دست‌کم 20‌سال دیگر گریبان کشور را می‌گیرد و راه فراری از آن نیست. به همین خاطر خیلی وقت است که خانواده‌ها توسط نهادها و رسانه‌ها تشویق به فرزند‌آوری می‌شوند، اما این تشویق‌ها نه تنها سودی نداشته بلکه این روزها آمار عجیب و غریبی از سقط‌جنین گزارش شده است. سقط دوهزارتایی روزانه جنین خبری است که در رسانه‌ها درج شده است. اینکه چرا خانواده‌ها تمایلی به فرزند‌آوری ندارند دلایل زیادی دارد، از مشکلات معیشتی گرفته تا فرار از مسوولیت و شوآف غرب‌گرایی! در هر صورت اگر اینطور پیش برود بعید نیست چند دهه دیگر کشور ما خالی از جمعیت جوان باشد.

شماره‌های پیشین